בס"ד

מנהלת החרדים הצבאית

אודות

צה"ל, צבא ההגנה לישראל, הנו צבאה של מדינת ישראל והעם היהודי. משימתו היא להגן על מדינת ישראל ולדאוג לבטחונה ולבטחון אזרחיה. כצבא העם, שואב צה"ל את כוחו מאזרחי המדינה המתגייסים לשורותיו מכל גווני האוכלוסייה ומכל רחבי הארץ.
השירות בצה"ל הנו חובה, אולם יותר מאשר היותו חובה, הוא מהווה זכות גדולה, המאפשרת לכל אחד ואחד מאתנו לתרום את חלקו במשימת ההגנה על המולדת ועל המשך קיומנו בארץ ישראל.

עוד משנותיה הראשונות של המדינה (ואף לפני כן) משרתים חיילים חרדים בצה"ל, כל אחד בהתאם לכישוריו ובהתאם ליכולותיו. שילוב החיילים החרדים מתבצע בכל אפיקי השירות האפשריים – כלוחמים, כאנשי טכנולוגיה ולוגיסטיקה, באגפי המודיעין, התכנון, המבצעים, כוח האדם והרשימה עודנה ארוכה. מתוך הרצון לאפשר שמירה מלאה על אורח החיים החרדי, הקים צה"ל מסלולים ייחודיים המיועדים לחיילים מהציבור החרדי בלבד – מסלולי חרב ומגן, ואלה מאפשרים לכל אחד לממש את יכולותיו וכישוריו בדרך הטובה ביותר.

אתר זה, מאפשר לך להכיר מקרוב את מאפייני שירות החרדים בצה"ל ואת המסלולים והתפקידים השונים המוצעים לך במסגרתם. אנו בטוחים שיהיה הוא לך לעזר רב, ומקווים שתפיק ממנו את המירב.

דבר ראש מנהלת החרדים הצבאית

קורא יקר,

מנהלת החרדים הצבאית ואנשיה פועלים רבות עבורכם במקומות רבים: בלשכות הגיוס, במוסדות החינוך, ביחידות בצה"ל, וגם… ברשת! האתר המוצג לפניכם מכיל מידע רב על מסלולי שירות החרדים בצה"ל והאפשרויות הרבות הנכללות בהם, מאפייני השירות והדרך להצטרף למסלול בו בחרו אלפי חיילים חרדים בשירות משמעותי בו הם תורמים ונתרמים.

ההצטרפות למשפחת החרדים בצה"ל זו זכות מיוחדת במינה, זכות לעשות צעד היסטורי בתולדות עמנו ולסייע בשמירה על ביטחון ישראל לצד רכישת כלים ויכולות להצלחה בחיים. מסלולי השירות החרדים הינם המסלולים המותאמים עבור אורח החיים החרדי עם מעטפת תנאי שירות מיטבית לשילוב בין ספרא לסייפא, הבית לחייל החרדי.

אנו מאמינים בדרך, ועל כן לאורכה אנו מלווים את חיילנו בתהליך המרתק אשר הם עוברים עם כניסתם למסלולי שירות החרדים בצה"ל. אנו כאן עבורכם למתן מענה וסיוע על השאלות, הלבטים והקשיים היכולים לעלות בעשיית צעד אמיץ זה ומאחלים לכם את ברכת הצלחת הדרך.

שלכם,
ראש מנהלת החרדים הצבאית, אמיר זוזוט.

דבר רב מח"ץ

תנו רבנן פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה. בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים, ועוסק בתורה. אמר ליה עקיבא אי אתה מתירא מפני מלכות. אמר לו אמשול לך משל, למה הדבר דומה לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום, אמר להם מפני מה אתם בורחים, אמרו לו מפני רשתות שמביאין עלינו בני אדם. אמר להם רצונכם שתעלו ליבשה, ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם. אמרו לו אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות, לא פקח אתה, אלא טפש אתה. ומה במקום חיותנו אנו מתיראין, במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה. אף אנחנו עכשיו, שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה {דברים ל-כ} כי הוא חייך ואורך ימיך כך, אם אנו הולכים ומבטלים ממנה על אחת כמה וכמה. [ברכות סא' ע"ב]

אליך בחור יקר!
אתה שהתורה היא נר לרגליך ואור לנתיבתך. אתה שהנך מקפיד על קלה כבחמורה, ומנהל את אורח חייך בהקפדה יתירה על פי השו"ע.
אתה שחפץ להמשיך את חייך בצורה זו בבטחה כדגים החפצים לחיות במימי חייהם. מסלולי השירות השונים המוצעים לך בצה"ל, תואמים את אורחותיך ותנאי השירות הינם לפי כל כללי ההלכה. ובוודאי, כי במהלך שירותך הצבאי תקבל את מלא ההקפדה ותשומת הלב הראויה למאפייני החברה החרדית – גדרי הצניעות נשמרים בקפידה לפי רוח ישראל סבא, כשרות המזון הנה מהודרת,ומידי יום שעת לימוד תורה מעוגנת בפקודות הצבא.

ברצוני לבקש ממך לחשוב על דבר נוסף. חשוב על השליחות הגדולה שביכולתך להגשים. אנו שחונכנו על ברכיי ערכי 'קידוש ה", יודעים את גודלה של מצווה זאת. השירות במסלולי החרדים בצה"ל, מאפשר לך להציג בפני עם ישראל את הפנים היפות של החברה החרדית, לחבר בין קצוות העם היהודי, לגשר על הפערים, ולהאיר באור התורה את צבא הגנה לישראל. אתה ועוד כמוך, מסוגלים לחולל מהפכה של ממש. לקדש שם שמיים בעולם, להאהיב את שם שמיים, ולהגביר את השראת השכינה הקדושה. הנני לברך- לך בכורך זה והושעת את ישראל!

הרב שמשון קליין, רב סרן.