בס"ד

מסלול העתודה הטכנולוגית הינו מסלול למעוניינים בלימודי תעודת הנדסאי במסגרת של לימודי י"ג-י"ד במוסדות הלימוד המוכרים ע"י משרד חינוך.
המסיימים יקבלו תעודת דיפלומה של הנדסאי ולאחר מכן - ללא התחייבות, ובהתאם לתקנים - ישרתו במקצוע הנלמד ברמה הגבוהה ביותר.
במהלך המסלול המשתתף זוכה להכוונה תעסוקתית, ניסיון ושירות מקצועי - ובסיומו מאפשר השתלבות מידית בעולם התעסוקה.

למי מיועד המסלול?

לתלמידי כיתה י"ב במוסדות המוכרים ע"י משרד החינוך, המעוניינים בהמשך לימודי י"ג-י"ד ורכישת תעודת הנדסאי.
המסלול מאפשר שילוב מידי של המשתתף בעולם התעסוקה, לאחר ניסיון מעשי, ומכווין לאופק כלכלי רחב.

מאפייני המסלול:

-אוכל בכשרות מהדרין.
-אופציה לשיבוץ במקצוע בכפוף לצרכי המערכת.
-אופציה למימון הלימודים ע"י חיבור לזרוע הרלוונטית, בהסכמה לחתימה על הארכת שירות (קבע) במשך שנה וחצי.
-במקרה בו החייל לא ישובץ לשירות במקצוע הנרכש, או נשר מהלימודים, ישרת במסגרת מסלולי מגן או חרב.

מהלך המסלול:

צו ראשון.
עד כיתה י"ב, התחלת לימודים במוסד המוכר ע"י משרד החינוך.
תלמידי המוסד ירשמו במאגר משרד החינוך (מנב"סנט) עד לחודש מאי.
כניסה למעמד דחיית גיוס ע"ט חרדי ע"י מיטב.
כל שנה, יש להרשם במאגרים הרלוונטיים דרך המוסד.
ללומדים במוסדות חב"ד תינתן זכאות לצאת לשנת ישיבה בחו"ל בסיום כיתה י"ד.
ללומדים במוסדות משרד העבודה תינתן דחיה בכיתה י"ד לשנה (ינואר לשנה העוקבת) ע"מ לסיים את הלימודים.
התחיילות ותחילת שירות.
במקרה של ע"ט חרדי ממומן יהיה על המלש"ב לחתום על הארכת שירות (קבע) של שנה וחצי.

"יִפְתַּח ה' לְךָ אֶת אוֹצָרוֹ הַטּוֹב" (דברים כ"ח, י"ט)